Szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

tartalmazza a Vegánjógi Kftáltal üzemeltetett webáruház használatának feltételeit.

A Vegánjógi Kft webáruházának böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Vegánjógi Kft webáruházának használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Vegánjógi Kft 2051 Biatorbágy Kőris utca 2/e fsz 3 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@veganjogi.com Adószáma: 32256231-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság Telefonszámai: +36 20 311 0313 A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató adatai:

Webszolgáltatónk: Webnode Webnode AG
Badenerstrasse 47, 8004 Zurich
Switzerland

Regisztrációs azonosító

CH-170.3.036.124-0

Kereskedelmi nyílvántartás

Handelsregister Kanton Zürich
Schöntalstrasse 5
Postfach
8022 Zürich

Fejlesztés és Üzemeltetés

Hlinky 70, 603 00 Brno
Csehország

Általános kérdések

info@webnode.com

Ügyfélszolgálat

support@webnode.hu

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A regisztráció illetve vásárlás során a Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

Amennyiben Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A rendelés menete

A rendeléshez előzetes regisztráció nem szükséges.

A megrendelni kívánt termékek melletti jelölőnégyzetre kattintva választható ki a termék. Újbóli kattintással a termék kivehető a rendelésből.

Több, azonos termék megrendelésekor a Felhasználó a megrendelni kívánt darabszámot a termék nevének feltüntetésével együtt a megjegyzés rovatban tudja feltüntetni.

Amennyiben az összes megrendelni kívánt termék kiválasztásra került, úgy a rendelés teljesítéséhez a személyes adatok megadása szükséges. A csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező. Ezek hiányában a megrendelést a Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni.

A számlázási név és cím adatok megadása csak abban az esetben szükséges, ha eltér a postázási adatoktól. Számlázási adatok hiányában a számla minden esetben a postázási adatok alapján kerül kiállításra. A számla kiállítása után a számlát módosítani a Szolgáltatónak nem áll módjában.

A hibásan vagy hiányosan megadott adatokért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A "Rendelés elküldése" gombra kattintva a Felhasználó a megrendelését véglegesíti. A gomb kattintása után a megrendelés és a megadott adatok már nem módosíthatók.

Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A visszaigazolás automatikusan történik, Szolgáltató harmadik fél által okozott, vagy a Felhasználó számítástechnikai eszközén bekövetkezett hibákért felelősséggel nem tartozik.

Fizetéshez használhatja: Mastercard vagy Maestro bankkártyáját Visa vagy Electron bankkártyáját

Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a Felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató azt elektronikus formában, automatikusan tárolja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termékek lényeges tulajdonságait a Felhasználó megtekintheti a termékek bemutató oldalain. A termékek személyesen is megismerhetők, illetve megvásárolhatók a Szolgáltató székhelyén nyitva tartási időben.

A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Ételeink eltarthatósága 24 óra. Az ételeket kérjük hűtőben tárolja és fogyasztás előtt ízlése szerint melegítse fel. Csomagolásuk mikrohullámú sütőben nem melegíthető, illetve kiürítve, elmosva szelektív hulladékgyűjtőbe helyezhető.

Kiszállítás, személyes átvétel

A szállítási határidők az egyes termékek rendelkezésre állásától függően változhat.

A termékek kiszállítását a Szolgáltató a honlapon feltüntetett időpontban, a megrendelés visszaigazolásától számított (a Szolgáltató nyitvatartási idejétől is függően) 11-14 órakor végzi. A Szolgáltató aktuális nyitvatartási idejét a weboldalon közzéteszi.

A kiszállítási díjról a Szolgáltató a honlapján keresztül tájékoztatja a Felhasználót. A megrendelés leadásával a Felhasználó elismeri, hogy ezen díjakról tájékozódott és elfogadja azokat.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fizetési módok

Személyesen, készpénzben illetve bankkártyával / Elállási jog, mód, következmény

Figyelembe véve, hogy a Rendelés tárgya többek között romlandó áru, vagy rövid fogyaszthatósági időtartamú áru, a Felhasználók a Szolgáltató Rendelést megerősítő értesítését követően nem jogosultak a Rendelést törölni, attól elállni.

Amennyiben a Felhasználó a vételárat a kiszállított termék után nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni.

Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.

Az akciókkal és hirdetményekkel kapcsolatos és az abban foglalt ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

Rendelésekre vonatkozó panasz

1. Személyes bejelentés

A Felhasználó bejelentheti személyesen a rendelkezésekre vonatkozó panaszát a Napfényes Étterem székhelyén. A Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti a rendelkezésekre vonatkozó panaszát a Napfényes Étterem címére küldött levélben, vagy elektronikus levélben. Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Adatkezelési irányelvek

Jelen szerződés szerves részét képezi az Adatkezelési tájékoztató. Felhasználó a rendeléssel az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Egyéb rendelkezések

A kiszallitas.napfenyesetterem.hu weboldal rendelési felületén és a visszaigazoló e-mailekben a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el és értesítést is küldhet. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön nyilatkozhat arról, hogy szeretne-e értesítést kapni e-mail címére kampányainkról, újdonságainkról. A kiküldött hírlevelekben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra, így megfelelünk a 2008-ban életbe lépett un. spam törvény előírásainak. Az oldalon belső üzenet formájában a Napfényes Étterem Kft. értesítheti a Felhasználót aktuális kedvezményes termékéről vagy akciós ajánlatáról. A belső üzenet ajánlatai visszavonhatóak, és érvényességi idővel rendelkeznek.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Záró rendelkezések

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét.